Leczenie protetyczne

Braki w uzębieniu stanowią nie tylko poważny problem estetyczny, ale przede wszystkim nie pozostają one obojętne dla całego układu żucia. Brak nawet jednego zęba może spowodować, że pozostałe zęby będą bardziej obciążone, a siły wyzwalane podczas gryzienia pokarmu rozkładają się nierównomiernie, co w konsekwencji może doprowadzić do zakłóceń w jego funkcjonowaniu.
Zajmujemy się odbudową przy użyciu protez, koron, mostów a także implantów.